Terminy i opłaty

Najważniejsze terminy

 • 28 marca – otwarcie systemu rejestracji aktywnego uczestnictwa w Zjeździe
 • 20 maja – zamknięcie systemu rejestracji aktywnego uczestnictwa
 • 5 czerwca – otwarcie rejestracji uczestnictwa w Zjeździe i Szkole Letniej PSPS 
 • 7 lipca – zamknięcie naboru uczestników Szkoły Letniej
 • 11 lipca – wysokość opłat konferencyjnych wzrasta o 50 zł
 • 16 lipca – ostateczny termin wnoszenia opłat za uczestnictwo w Szkole Letniej
 • 13 września – wysokość opłat konferencyjnych wzrasta o 200 zł
 • 18-19 września – Letnia Szkoła PSPS
 • 20-22 września spotykamy się na XVI Zjeździe PSPS w Poznaniu! 

Opłaty konferencyjne

Opłaty za uczestnictwo w XV Zjeździe PSPS wynoszą do 10.07.2019/ do 13.09.2019/ po 13.09.2019 :

 1. Członek zwyczajny PSPS -300 PLN/ 350 PLN/ 500 PLN
 2. Członek junior PSPS – 200 PLN/ 250 PLN/ 400 PLN
 3. Doktorant (bez członkostwa PSPS) – 250 PLN/ 300 PLN/ 450 PLN
 4. Student studiów magisterskich (opłata nie pokrywa bankietu) – 150 PLN/ 200 PLN/ 350 PLN
 5. Osoby spoza PSPS i nie należące do kategorii 3 lub 4 – 350 PLN/ 400 PLN/ 550 PLN

Dane do przelewu

Numer konta na który należy wnosić opłaty konferencyjne oraz opłaty za Szkołę Letnią:

 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

 ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

 84 1020 1068 0000 1802 0072 0334 (PKO BP)

Ważne informacje

 • Tradycyjnie, wraz z opłatą konferencyjną można uiścić składkę członkowską PSPS, powiększając kwotę przelewu o odpowiednią sumę
 • Opłatę za Szkołę Letnią można zrobić tym samym przelewem, co opłatę za udział w Zjeździe (wtedy kwotę należy powiększyć o 100 zł)
 • Jeśli przelew zawiera któryś z dodatkowych elementów składowych, należy to wyraźnie zaznaczyć w tytule przelewu zgodnie z następującym schematem:
  • Tylko opłata za udział w Zjeździe:
   Tytuł wpłaty: Zjazd PSPS Poznań – imię i nazwisko uczestnika
  • Opłata za udział w Zjeździe + udział w Szkole Letniej
   Tytuł wpłaty: Zjazd + Szkoła Letnia PSPS Poznań – imię i nazwisko uczestnika
  • Opłata za udział w Zjeździe + składka członkowska
   Tytuł wpłaty: Zjazd PSPS Poznań + składka członkowska za rok 2019 – imię i nazwisko uczestnika
  • Opłata za udział w Zjeździe + udział w Szkole Letniej + składka członkowska
   Tytuł wpłaty: Zjazd + Szkoła Letnia PSPS Poznań + składka członkowska za rok 2019 – imię i nazwisko uczestnika